Forinthitelekkel kapcsolatos kérdések

Kérdés kategóriák

Kiket érint, kiket nem?

 • Mely szerződések érintettek az elszámolás második körében?

  Az elszámolás újabb köre

  • ingatlan alapú hitelek esetén
   - 2004. május 1. és 2010. november 26. között kötött, illetve
   - 2012. április 1. és a 2014. július 26. között kötött azon referencia kamatozású forint fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozik, amelyekre vonatozó, egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési feltétel miatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján közérdekű pert indított és azt jogerősen, illetve a Kúria által hozott ítélet szerint is megnyerte.

  • fogyasztási hitelek esetén
   - 2004. május 1. és 2011. június 30. között kötött, illetve
   - 2011. július 1. és a 2014. július 19. között kötött azon forint fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozik, amelyek esetében az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó általános szerződési feltétel miatt az MNB a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján közérdekű pert indított és azt jogerősen, illetve a Kúria által hozott ítélet szerint is megnyerte.

  A forint kölcsönszerződések csak az esetleges egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos elszámolásban érintettek.

   

 • Kiket nem érint az elszámolás?
  • Állami kamattámogatású lakáscélú hitelek,
  • 2004.05.01. előtt kötött fogyasztói szerződések,
  • 2014.07.26. után kötött fogyasztói szerződések,
  • hitelkártya szerződések,
  • folyószámlahitelek,
  • a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá tartozó fogyasztói azon kölcsönszerződések*, amelyekre nézve az MNB nem indított közérdekű keresetet.

  * „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 • Azon forint alapú kölcsönszerződések, amelyeket 2010. november 26-át követően kötöttek, érintettek az elszámolásban?

  Ezen szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételekkel kapcsolatban az MNB hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat. A per lezárultának időpontja és eredménye, illetve a perrel érintett állomány befolyásolhatja az elszámolást is.

 • Csak az élő, vagy a lezárt, lejárt hitelek felvevőivel is elszámol-e a bank?

  Az elszámolásban részt vesznek azok az ügyletek, amelyeket 2004.05.01. után kötöttek (amelyek nem tartoznak a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alá*), ha

  • élő az ügylet, vagy
  • 2009.07.26-át követően szűnt meg a szerződés, vagy
  • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
    - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
   - az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
   - az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

  A kérelmek az ügyfél-azonosítás szükségessége miatt csak személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatók be a fiókhálózatban.

  * „6. § (2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26-át követően közzétett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

 • A Nemzeti Eszközkezelőnek eladott ingatlanokra is vonatkozik az elszámolás?

  Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a bank elszámolási kötelezettségének teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

 • Érinti-e azokat az elszámolás, akiknek felmondták a hitelét és a követelés követeléskezelőhöz került?

  2009. július 26-án vagy azelőtt eladott, még élő vagy 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott szerződések esetén a pénzintézetek csak akkor készítenek elszámolást, ha az ügyfél igazolja, hogy a követelést vele szemben a követeléskezelő érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette. Az ügyfél igénybejelentését követően a pénzintézet a követelés átruházásának időpontjára elkészített elszámolást megküldi az ügyfél részére. Ezt követően az ügyfél a követeléskezelőtől kérelem benyújtásával igényelheti, hogy számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére.

Az elszámolás menete

 • Mikor küldik ki a hitelintézetek az elszámoló leveleket?

  A hitelintézetek 2015. augusztus 1. és szeptember 30. között adják postára a forinthitelesek tájékoztató levelét.

  Mivel azonban az MNB közérdekű keresetet indított, és a peres eljárás befejezésére 2015. szeptember 2-án került sor, így az elszámolás végső határideje a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1-re módosult.

  Az MNB rendelete alapján augusztus 1. és szeptember 30., illetve a közérdekű keresettel érintett ügyletek vonatkozásában 2015. november 1. között azok kapnak elszámoló levelet, akiknél nem áll fenn az alábbi két feltétel:

  • kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
  • a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat vagy költséget.

  Azon ügyletek esetén, ahol a fenti két feltétel fennáll, nem keletkezett fogyasztói követelés, ezért nem kerül sor elszámoló levél kiküldésére. (Részletes elszámolási kimutatást kérhet személyesen bankfiókban, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205)).

  Az OTP Lakástakarék 2010. november 27. után kötött szerződéseire nincs elszámolási kötelezettség.

 • A hitelintézet mi alapján számítja ki a visszajáró összeget?

  A bank a vonatkozó törvényekben és MNB rendeletekben foglaltak szerint számítja ki az a visszajáró összeget. Forinthitelek esetén 2015. június 30-i adatok alapján számítja ki a bank, hogy visszajár-e és ha igen, mekkora összeg az addig befizetett törlesztőrészletek után. A visszatérítés mértéke az elszámoló levélben kerül rögzítésre.

 • Hogyan kapják meg a visszatérítést az ügyfelek?

  A visszajáró összeg – csakúgy, mint a deviza alapú hitellel rendelkezők esetében – élő hitel esetén a fennálló tartozást csökkenti, lezárt hitel esetén bankszámlára, vagy készpénzben téríti vissza a hitelintézet az összeget. Ha lezárt hitellel rendelkezik, akkor az OTP a banknál lévő bankszámlára automatikusan teljesíti az összeget. Ilyen számla hiányában az elszámoló levélben leírtak szerint be kell jelentenie, hogy milyen módon szeretné megkapni az összeget. Az átutalás, illetve a kifizetés a teljesítés módjára vonatkozó bejelentéstől számított 15 munkanapon belül megtörténik.

 • Mit kell tenni, ha valaki nem kapta meg az elszámoló levelet?

  Elszámolás csak a törvényben meghatározott hitelek esetén történik. Akkor érdemes felkeresni a hitelt folyósító fiókot, ha a hitelintézet a honlapján közzétette, hogy minden, az elszámolásban érintett ügyfelének kiküldte az elszámolólevelet, de az illető még nem kapta meg és nem tartozik az alábbi körbe a kölcsöne:

  • kölcsön kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg (tartozás nulla) és
  • a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

  Észrevételét a banki közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő. Ha a levelezési címe megváltozott, azt minél előbb jelezze a bankfiókban.

 • Mi a teendő az elszámoló levél megérkezését követően?

  Az elszámoló levél áttanulmányozását követően Önnek alapvetően nincs teendője. Amennyiben bővebb információra van szüksége, az elszámoló levélben leírtak szerint kérheti a részletes elszámolást is. Letöltheti a részletes kimutatást - a szükséges adatok megadását követően - a honlapunkról (Részletes elszámolás menüpont), vagy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (06-1-3666-205). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.

Az elszámolást követően

 • Módosul-e az elszámolást követően a forinthitelek kamata?

  A hitelintézetek által alkalmazott kamat, illetve referenciakamat alkalmazása esetén a kamatfelár mértéke a fordulónapon (2015. június 30.) nem lehet nagyobb az eredeti, induló vagy a 2014. július 19-én alkalmazott kamat, illetve kamatfelár közül az alacsonyabbnál. A jelenleg alkalmazott kamatok rendszerint megegyeznek vagy alacsonyabbak a felvételkori kamatoknál, így az elszámolást követően nem lesz érzékelhető a kamat változása.

 • Mikortól kell az új szabályok szerint törleszteni? Hogyan változhat a forinthitelek kamata a további futamidő alatt?

  Legkésőbb a levél kiküldés véghatáridejét követő első esedékességtől.
  A kamat és kamatfelár mértékét a pénzintézetek csak meghatározott időközönként módosíthatják a hátralévő futamidő függvényében, az alábbiak szerint:

  Ha 2015. június 30-tól számított hátralévő futamidő

  • hosszabb, mint 3 év, de nem hosszabb 9 évnél: 3 évente
  • hosszabb 9 évnél, de nem hosszabb 16 évnél: 4 évente
  • hosszabb 15 évnél: 5 évente
 • Miért nem jár vissza részemre összeg?

  Ha az Ön elszámoló levelében az szerepel, hogy nem jár Önnek vissza összeg, akkor az alábbi lehetséges esetek egyike fordulhat elő:

  • Szerződésben bár szerepelt az egyoldalú módosításra lehetőséget nyújtó oklista, de azzal a hitelintézet nem élt, azaz a hitel futamideje alatt nem történt olyan egyoldalú szerződésmódosítás, amely miatt elszámolandó összeg keletkezett volna.
  • A hitel futamideje alatt az Ön hitelének hiteldíját (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat) a hitelintézet egyoldalúan, módosítással csökkentette, azaz az sohasem haladta meg a szerződéskötéskori hiteldíjat (referenciakamatozás esetén a kamatfelárat).
  • Ön részére a hitelintézet olyan kedvezményeket nyújtott (kamat, díj, stb.), amelyet az elszámolási törvény alapján figyelembe vehet, és ezen összeggel az Ön részére járó összeget csökkentette.

Jogszabályi háttér

Egyéb

 • A hagyatéki eljárást hogyan befolyásolja az elszámolás?

  Jogerős hagyatékátadó végzést kell bemutatnia az örökösnek, amelyben szerepel teherként az elszámolásban érintett hitelszámla, vagy vagyonként a fogyasztói követelés összege. Ennek hiányában póthagyatéki eljárást kell indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön mely örökös(ök) részére jár vissza az összeg.

 • A kezes és adóstárs is érintett az elszámolásban?

  A bank az elszámolásról szóló levelet az érintett hitel ún. főadósának a bank által ismert legutolsó levelezési címére küldi el, a bank a főadóssal számol el. A főadós: a hitel azon adósa, akinek a bank a hitel futamideje alatt az elszámoló kivonatokat, leveleket általában küldte. Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az Ön részére az adósnak kell a polgári jog szabályai szerint teljesítenie.

 • Milyen panasztételi lehetőségeik vannak az ügyfeleknek?

  Az elszámolásra, valamint a szerződésmódosulásra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről ide kattintva tájékozódhat. A panasz benyújtására az elszámoló levél kézbesítésétől számított 30 napon (elszámoló levelet nem kapott esetekben a honlapon történő közzétételt követő 60 napon) belül van lehetősége.

 • Hogyan jelenthető be a lakcímváltozás?

  A lakcímváltozás bejelentését bármely hitelezéssel foglalkozó OTP bankfiókban személyesen teheti meg. Javasoljuk, hogy ezt mielőbb tegye meg.

Ide kattintva a devizahitelekkel kapcsolatos kérdéseket és válaszokat találja.


Gépjárműhitelek és a személyi kölcsönök
forintosításával kapcsolatos kérdések

Kérdés kategóriák

Gépjárműhitelek és személyi kölcsönök forintosítása

 • Kiknek a hitelét forintosítják most?

  Egyrészt a deviza alapú élő gépjármű, illetve fogyasztási (ingatlan fedezet nélküli) hiteleket érinti a forintosítás. Ezekre a korábbi elszámolás vonatkozott ugyan, de a forintosítás még nem. Másrészt a pénzügyi intézmény által már felmondott, devizában még nyilvántartott, devizaalapú kölcsönszerződésből eredő követelésre is vonatkozik az átváltás. A kölcsönszerződés kötelezettjének 2015. augusztus 31-én még fogyasztónak kellett lennie.

 • Milyen hitelekre nem vonatkozik a mostani forintosítás?

  Nem terjed ki a forintosítás a devizaalapú jelzáloghitelekre és az ezek felmondásából eredő követelésekre, a hitelkártyára és a folyószámlahitelekre, valamint azon lombard hitelekre, melyeket deviza alapú értékpapír vagy devizabetét fedezete mellett kötöttek.

 • Érinti-e a lezárt (követelés fennmaradása nélkül megszűnt) hiteleket a forintosítás?

  Nem érinti.

 • Milyen határidővel küldi a hitelintézet az értesítést?

  A pénzügyi intézményeknek legkésőbb 2015. december 15-ig kell a szerződések módosítására vonatkozó ajánlatukat a főadósok részére tértivevényes levélben postára adni. Felmondott ügyletek esetén legkésőbb 2016. január 31-ig kell postára adni a forintra átváltásról szóló értesítést.

 • Kik kapják meg a levelet?

  A levelet a pénzügyi intézmény a főadósnak küldi meg. Amennyiben a főadós értesítési címe megváltozott és ezt még nem jelezte a hitelezőjének, 2015. október 31-ig írásban kell ezt megtennie a pénzügyi intézmény felé.

 • Mit tartalmaz a levél?

  Az adósoknak küldött levélnek tartalmaznia kell többek között a lejárt és a még nem esedékes követelés összegét forintban és devizában, az elengedett követelés összegét, a kamat mértékét, a forintra váltás értéknapját és árfolyamát, szerződésmódosítás hiányában a 2015. augusztus 19-én a jegybank által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam alapján fizetendő esedékes törlesztőrészleteket, valamint a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatot.

 • Mi a teendő a levél kézhezvételét követően?

  Amennyiben elfogadja a forintosítást, akkor nincs teendője, a szerződése a leírtaknak megfelelően módosul, a levélben meghatározott összeget kell a továbbiakban fizetnie. Amennyiben nem szeretné, hogy forintosítsák a hitelét, kérelmét a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatja be. A szerződése felmondására is lehetősége van díj-, költség- és jutalékmentesen, de csak a kézhezvételtől számított 30 napon belül.

 • Milyen árfolyamon váltják át a hiteleket?

  2015. augusztus 19-i piaci devizaárfolyamon történik a hitelek átváltása. A pénzügyi intézmények elengedik a tartozás azon részét, amennyivel a 2015. augusztus 19-i devizaárfolyam magasabb, mint a devizaalapú jelzáloghitelek év eleji forintosításánál alkalmazott devizaárfolyam. Ilyen módon az érintett hitelesek a jelzáloghitelesekkel azonos helyzetbe kerülnek, amely egy tipikus svájci frank hiteles esetén svájci frankonként 31 forint tehercsökkenést jelent.

 • Mikortól kell az alacsonyabb törlesztőrészleteket fizetni?

  A szerződés módosításának hatálya a 2015 novemberében fizetendő törlesztő-részletesedékességének napjára, de legkésőbb 2015. december 1-jére áll be, tehát ekkortól már az új törlesztőrészlet kell fizetnie.

 • Van-e lehetőség a futamidő rövidítésére?

  Igen, lehetősége van a szerződés futamidejének rövidítését kezdeményezni, ezt a szerződésmódosításra vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követő 60. napig díjmentesen teheti meg.

 • Milyen esetben emelkedhet meg a törlesztőrészlet?

  Az új törlesztőrészlet kizárólag akkor lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg számtani átlagának 115%-a, ha a devizalapú kölcsönszerződés futamideje eléri a 12 évet, valamint nem lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg 125%-a, kivéve, ha az ügyfél maga kéri a szerződése futamidejének rövidítését.

 • A halasztott tőketörlesztésű hiteleket hogyan érinti a forintosítás?

  A halasztott tőketörlesztésű hitelek esetében a futamidő végén megemelkedő tartozásokat úgy küszöböli ki a törvény, hogy a forintosított hitelek egységesen annuitásosak lesznek. Ez azt jelenti, hogy az egyes törlesztőrészleteket egyenlő arányban osztják szét a futamidő alatt.

 • Milyen jogszabály alapján történik meg a forintosítás?

  A vonatkozó jogszabály címe: 2015. évi CXLV. törvény egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről. A jogszabályt ide kattintva tudja megnyitni.

 • Tájékoztató a korábban forintban fix törlesztésű, deviza alapú személyi kölcsönnel rendelkező ügyfelek forintosítás után megemelkedő törlesztő részletével kapcsolatban

  A tájékoztatót ide kattintva tudja megnyitni.

Nem találta meg amit keresett?

Hívjon minket a 06-1-3666-205 számon elérhető elszámolási hitel vonalon vagy kérjen visszahívást munkatársainktól! 

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján,
„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt
is megtalálja.